Prohlížíte si: Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVOD

1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ:

2. prodávající – belva s.r.o., Obránců míru 862/7a, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 26782634,  DIČ CZ26782634
Provozovna Labužník Celiak, Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek

3. kupující – zákazník objednávající na www.labuznikceliak.cz. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující spotřebitel a kupující, který spotřebitelem není:

- kupující spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti. Fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

- kupující podnikatel je osoba, která není spotřebitelem a která nakupuje výrobky či užívá služby pro účely podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, ve kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

4. smlouva – kupní smlouva odpovídající tomu, co kupující vloží do virtuálního košíku, provede objednávku a tato je potvrzena prodávajícím.

5. zboží – pekařské a cukrářské výrobky, které mohou být předmětem obchodu dle obchodních podmínek.

2. PODMÍNKY NÁKUPU

1. Jak nakoupit

- V případě zájmu o nabízené zboží na www.labuznikceliak vložíte toto zboží a množství do virtuálního košíku. Zboží z košíku máte možnost před odesláním objednávky odstranit nebo měnit jeho množství. V košíku se Vám zobrazí vždy veškeré objednávané zboží, cena tohoto zboží, množství jednotlivých položek (kusů), součet ceny zboží v košíku a případně náklady na dopravu objednaného zboží.

- Objednávka je kompletní po vyplnění údajů identifikující kupujícího, termínu dodání a adresy dodání. Odesláním objednávky kliknutím na tlačítko „objednat“ se považuje za Váš návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

- Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky, přijetí objednávky je potvrzeno prostřednictvím emailové zprávy odeslané automaticky ze serveru prodávajícího.

- Potvrzení objednávky prodávajícím je přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno potvrzení objednávky na jím zaslanou emailovou adresu. Pokud kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení objednávky nemůže být doručeno, je prodávající oprávněn objednávku stornovat.

2. Storno objednávky

- Kupující může zrušit svoji objednávku nejpozději do 15. hodiny dne předcházejícího termínu dodání. Objednávka musí být zrušena telefonicky na čísle 733128825 a pro zrušení musí uvést své jméno, objednané zboží a termín učiněné objednávky.

- Prodávající je oprávněn zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nedodává, je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. V takovém případě Vás bude prodávající telefonicky kontaktovat a navrhne další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, nebo má prodávající důvodné podezření, že kupující svůj závazek nehodlá dodržet.

3. PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky
- Zboží je možné kupujícím uhradit a převzít následujícími způsoby:

 1. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího
 2. v hotovosti při převzetí zboží v provozovně kupujícího, po dodání zboží zaměstnancem prodávajícího
 3. Zasílání zboží prostřednictvím přepravce PPL:

  U objednávek do 1400,- Kč bude připočteno poštovné + dobírka 120,- Kč.

  Pokud objednáte zboží za 1400,- Kč a výše, máte poštovné zcela ZDARMA. U platby předem získáte slevu 30,- Kč za dobírku. Dopravce Vás bude informovat prostřednictvím SMS.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Dodací podmínky

 1. Způsob a místo dodání či převzetí zboží je určeno kupujícím v objednávce.
 2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo nedodat zboží po dobu, kdy je kupující v prodlení s úhradou jakýchkoliv finančních závazků vůči prodávajícímu.
 3. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající po předchozí domluvě s kupujícím.

3. Reklamace a záruka za jakost

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady okamžitě reklamovat.
 2. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží, a to v délce uvedené na odebraném zboží. V případě zboží určeného k okamžité spotřebě, musí být skladováno tak, jak je uvedeno na obalu. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat výměnu zboží či slevu z ceny zboží.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:

 • došlo-li k mechanickému poškození, k neodborné manipulaci nebo neodborným zacházením kupujícího se zbožím
 • zboží bylo poškozeno živly či havárií
 • zboží bylo poškozeno špatnými skladovacími podmínkami kupujícího

4. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, telefonické spojení, e-mailová adresa) jsou údaje nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.) Osobní údaje našich zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro marketingové účely po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Váš souhlas

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v provozovně Labužník Celiak, Dolní 96, 738 01 Frýdek-Místek a při objednání zboží na www.labuznikceliak.cz.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník a zákonem č. 476/2013 Sb., zákon na ochranu spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákonem č. 89/2012Sb., obchodní zákoník.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to za účelem dodání zboží a jeho inzerce. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 4. Kupující souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány emailem informace o novinkách a změnách obchodních podmínek prodávajícího.
 5. Změny obchodních podmínek nebo smlouvy mohou být činěny pouze písemně, změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Nahoru

Copyright © 2018 Labužník Celiak, všechna práva vyhrazena | Výroba webu © 2013 Top Digital Group s.r.o.

Veškeré zde uvedené materiály (fotografie, texty) nelze šířit a používat bez svolení autora.
Bezlepková pekárna a cukrárna. Pečeme čerstvé pečivo, chléb, rohlíky, dalamánky - vše bez lepku a z kvalitních surovin.